Multidisc

PRODUCTIE VAN CD DVD VINYL & USB

Sabam & Buma Stemra: Auteursrechtenvereniging


Multidisc is aangesloten bij Sabam / BIEM en kan instaan voor de afhandeling van uw muziekprojecten. De aanvraag moet u echter zelf doen.

Sabam logo

Sabam?

Dit is de Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers.

Zij heeft tot doel het innen en verdelen, administreren en beheren (in de ruimste zin van het woord) van alle auteursrechten in België en in de andere landen waar wederkerigheidsovereenkomsten zijn gesloten (met zusterverenigingen, dat wil zeggen met de andere collectieve beheersverenigingen in de wereld).
Als Nederlander kan u uw werk ook hier aangeven.

INDIEN NIET AANGESLOTEN BIJ SABAM:

NON-INTERVENTIE (Non Sociëteit in Nederland)

ENKEL bij eigen nummers! Of van auteurs die niet zijn aangesloten
De artist(en) moeten een ‘Aanvraag tot reproductie’ indienen bij Sabam , met vermelding van de titels, etc. Bij die aanvraag moet er een attest worden gevoegd dat zegt dat de groep (of de leden ervan) GEEN lid zijn van Sabam en dat ook niet wensen te worden.

INDIEN AANGESLOTEN BIJ SABAM:

1. Introductie promokorting 15%
Voortaan zullen alle wpw-producties kunnen genieten van een korting van 15% op de geperste aantallen, met een maximum van 250 exemplaren per aanvraag.
Deze korting wordt door Sabam toegepast; de producent dient daarentegen wel de volledige oplage van de voorziene persing te blijven vermelden.

Bv. berekening voor 1.000 stuks = 8% * verkoopprijs * 850 stuks (-150 units => 1.000 * 0.15 = 150)
Bv. berekening voor 3.000 stuks = 8% * verkoopprijs * 2.750 stuks (-250 units => 3.000 * 0.15 = 450, maar max. = 250)

De korting wordt evenwel enkel toegepast bij de eerste licentieaanvraag, dus een nieuwe release. In geval van een herpersing wordt geen promokorting toegekend.

2. Vrijstelling van auteursrechten voor producties in eigen beheer.

Geluidsdragers die in eigen beheer worden vervaardigd en verdeeld, kunnen in aanmerking komen voor een vrijstelling van auteursrechten tot maximaal 1000 exemplaren per catalogusnummer, als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • de auteur/componist is 100% eigenaar van alle werken die op de geluidsdrager zullen verschijnen;

    de aanvrager kan geen rechtspersoon zijn;

  • de kosten van de vervaardiging zijn volledig ten laste van de auteur/componist;

  • de werken mogen niet uitgegeven zijn op het moment van de aanvraag;

  • SABAM heeft geen enkele verplichting tegenover de uitgever als de werken NA de vervaardiging uitgegeven worden en bijgevolg is de auteur/componist rechtstreeks aansprakelijk ten aanzien van de uitgever als deze auteursrechten opeist voor de betrokken persing;

  • de vrijstelling geldt enkel voor auteurs/componisten die lid zijn van SABAM;

  • de toepassing van de vrijstelling moet uitdrukkelijk gevraagd worden;

  • muziekgroepen kunnen eveneens in aanmerking komen voor deze vrijstelling na schriftelijk akkoord van alle betrokken auteurs/componisten binnen de groep.

Er wordt een administratieve kost aangerekend van € 50 (+ 21% btw) per licentieaanvraag.

Wil je meer weten over reproducties op cd, bekijk dan zeker deze brochure 

of klik hier voor meer info over beeld & geluidsdragers

 

BumaStemra

Buma Stemra

Buma/Stemra is de Nederlands tegenhanger van Sabam.
Als Belg kan u uw werk ook hier aangeven.

www.bumastemra.nl

Moet ik lid worden van een Auteursrechtenvereniging?

Neen, dit is niet verplicht. Indien de auteur of een bandlid is aangesloten moet u mogelijk wel betalen voor de mechanische reproductierechten.

Is er niemand aangesloten dan moet u wel een aanvraag tot reproductie indienen maar dan is dit gratis.

In Belgie is dit een zgn. ‘non interventie’
In Nederland is dit een ‘non sociëteit’.

De keerzijde is dat u geen auteursrechten krijgt uitbetaalt. Uw werk is wel beschermd door het auteursrecht!

Creative Commons logo

Creative Commons

Maak je geen gebruik van een auteursrechten vereniging? Overweeg dan gebruik te maken van Creative Commons. Je behoud je auteursrechten en je kan toestaan om jou muziek (of video, ontwerp,..) te laten gebruiken mits naamsvermelding en door jou bepaalde voorwaarden.

Enkele mogelijkevoorwaarden:

Naamsvermelding, NietCommercieel, GelijkDelen, GeenAfgeleideWerken.

Er zijn Zes Creative Commons licenties waar je uit kan kiezen.

Je kan er ook voor kiezen om je werkt helemaal vrij te geven, voor zover dit wettelijk is toegestaan, door middel van een Publiek Domein Verklaring.

Klik hier voor meer info over Creative Commons

Klik hier voor meer info over Publiek Domein

SHARE :

  Webdesign TK8.be